Göz Kusuru Olan Kişiler Ehliyet Alabilir Mi?

Sürücü belgesi almadan önce adaylar detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilirler. İstenilen sürücü belgesine göre belirlenen şartlar değişkenlik gösterir. Bu şartlar resmi gazetede yayınlanmış olup yayınlanan metne göre sürücü belgesi sınıfları iki gruba ayrılmıştır.

  • M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları
  • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları

Miyop, Hipermetrop, Astigmat gibi göz kusurları düzeltilebilir niteliktedir. Düzeltme ameliyatla sağlanabileceği gibi gözlük veya lens kullanımıyla da sağlanabilir. Lens ve gözlük kullanımı durumunda bu bilgi sürücü belgesine işlenir ve olası polis kontrolünde sürücünün gözünde olması gerekir. Tersi bir durumda ceza uygulanması söz konusudur.

ehliyet alırken göz numarası kaç olmalı

Ehliyet Almak İçin Göz Numarası Kaç Olmalı?

Birinci grup sürücülerde gözün görme derecesi düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak 1,0 (tam) olmalıdır.  İkinci grup sürücülerde ise iyi gören gözün derecesi 0,8 ve az gören gözün görme derecesi 0,6 dan aşağı olmalıdır. Ya da sağ göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.

Monoküler (Tek Gözü Görmeyen)

Bir gözü görmeyen sürücüler birinci grup sürücü belgelerinden ancak burada aranan şart; diğer gözün 1,0 (tam) olarak görmesidir. Ambulans, resmi veya ticari araç kullanamazlar. Sürücü belgelerine moleküler kodu yazılır ve kendileri için konulan kurallar çerçevesinde denetlenirler.

Örneğin; kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunması zorunludur. Sürücü belgesi almalarından itibaren her yıl düzenli olarak kontrole gitmeli ve sağlık raporu almalıdırlar. Kullandıkları araçların azami hız sınırı; yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında ise karayolları tarafından belirlenen hız sınırından 10km daha aşağıda olmalıdır.

İlginizi Çekebilir  Özel Plaka Nedir? Nasıl Alınır?

Blefarospazm (Göz Kapağı Kasılması)

Eğer göz kapağı kasılmanız hafif düzeyde (1 dakikada 5 kez oluşan) ise sürücü belgesi verilebilir. Orta derecede (1 dakikada 6-10 kez oluşan) ise, botulinum toksini kullanımı ile hafif hale gelmesi durumda sürücü belgesi verilir. Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla oluşan) kasılmaların oluşması halinde ise ara ara tedavi edilebiliyor olsa dahi sürücü belgesi verilmez.

Diplopi (Çift Görme) ve Paralitik Şaşılık

Bu görme kusuruna sahip olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez. Belge alan kişiye Diplopi tanısı konulduğunda sürücünün ehliyetine el konulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Tedavi edilerek düzelmesi durumunda uzman bir doktorun kanaati ile sürücü belgesi geri verilebilir.

ehliyet alırken göz muayenesiPitozis (Göz Kapağı Düşüklüğü)

Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi (Göz kapağı düşüklüğü) olanlara sürücü belgesi verilmez. Eğer tek gözde ise monoküler gibi işlem görür.

Katarakt

Her bir grup için asgari standartlar mevcutsa sürücü belgesi verilebilir. Ancak tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrollerinin yapılması gerekir.

Afaki

Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyat olmaları durumunda üzerinden 6 ay geçmesi ve görme derecelerinin uygun olması şartıyla birinci grup sürücü belgesi alabilirler. Bu kişilere ikinci grup sürücü belgesi verilmez.

Progresif Hastalıklar

Katarakt, makula dejenerasyonu ve retinopatiler gibi görmeyi zamanla azaltabilecek hastalıklarda görme dereceleri uygunsa dahi, bu sürücülerin kontrollerini yılda 1 kez tekrarlamaları gerekir.

Derinlik Duygusu, Renk Körlüğü ve Gece körlüğü

İki gözü olanlarda derinlik duyusu olmalıdır. Monoküler olanlarda ise adaptasyon sağlamaları için en az üzerinden bir yıl geçmiş olması gereklidir. Renk körlüğü olanlar bir koşul aranmadan sürücü olabilirler. Gece körlüğü olanlar ise sürücü belgesi alabilirler ancak gün doğumunun bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler.

Yazı Özeti
İçerik
Göz Kusuru Olan Kişiler Ehliyet Alabilir Mi?
Açıklama
Ehliyet alırken en çok kontrol edilen nokta gözlerdir. Birçok göz kusurunda sürücü belgesi alınabilir ancak monoküler, diplopi gibi hastalığı olanlara ehliyet verilmez.

YORUM YAP

Please enter your comment!
Please enter your name here